A-İSG Sağlık Gözetimi
 • 01.01.2018 tarihi itibariyle zorunlu olan İşyeri Hekimleri için E-Reçete uygulamasıdır.
 • SGK Medula sistemiyle uyumludur.
 • ICD-10 Standartlarına göre kategorize edilmiş tanı yapısına sahiptir.
 • Web tabanlıdır. Bilgisayarınıza e-imza işlemleriniz için gerekli olan A-İSG E-İmza Aracı haricinde bir yazılım kurmanıza gerek yoktur.
 • E-İmza sağlayıcılarıyla uyumludur.
 • İnternet bağlantısı olan tüm bilgisayar, akıllı telefon ve tabletlerde kullanılabilir.
 • İşyeri hekimleri yanlarında her zaman bilgisayar taşımaya gerek duymadan cep telefonu veya tabletleriyle e-reçete oluşturabilirler.
 • A-İSG Sağlık Gözetimi Kullanım Kılavuzu İçin Tıklayınız.
Genel Özellikleri
 • E-İmza Cihazlarıyla Uyumluluk
 • İBYS Muayene Gönderimi
 • İBYS Eğitim Gönderimi
 • E-Reçete
 • Muayene
 • Periyodik Tarama (Akciğer Grafisi, SFT, İşitme, İdrar, Kan)
 • Poliklinik Hizmetleri (Acil Tıbbi Müdahale, Aşı, Pansuman, Tansiyon, Enjeksiyon, Kan Tahlili)
 • Hastalık Gruplandırma
 • Bireysel Sağlık Geçmişi
 • İstatistikler

- Vatandaşlara devlet tarafından verilen hizmetlerin en kolay ve en etkin yoldan kaliteli, hızlı, kesintisiz ve güvenli bir şekilde elektronik ortamda sunulması amacıyla Bakanlığımızca yürütülen tüm uygulamalarda e-devlet yapısının kullanılması yönünde çalışılmaktadır.
- 6331 sayılı Kanununun 6 ncı maddesinde belirtilen iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin elektronik ortamda yönetilebilmesi hedeflenmektedir. Bu maksatla kurulacak iş yeri bilgi yönetim sisteminin ilk uygulaması olan “elektronik işyeri hekim uygulaması” başlatılmıştır.
- İşyerlerinde çalışan 4/a statüsündeki kişiler için düzenlenecek reçetelerin karşılanabilmesi için, işyeri hekiminin Sağlık Bakanlığı Doktor Bilgi Bankası uygulamasında kaydı olup, İSG-KATİP üzerinden de görevlendirilmelerinin bulunması gerekmektedir.
- İşyeri hekimlerinin e-reçete düzenleyebilmeleri için; Sosyal Güvenlik Kurumu Medula Uygulamaları altında yer alan e-reçete web servisinin entegre edildiği bir otomasyon teminin ve 31.12.2017 tarihinde zorunlu olması planlanan imzalı e-reçete işlemleri için elektronik imza teminin yapılması önem arz etmektedir.
Duyuru İçin Tıklayınız...